Açık hava reklamı çatı tabelası

Açık Hava Reklamı Nedir? Reklama Dair…

Bir açık hava reklamı, özünde, bir iletişim aracı olarak diğer iletişim formlarından farklı, kendine has özellikler içerir. Açık hava reklamları durağan ürünlerdir. İnsanların, onları görebilmeleri için bulundukları mekana yaklaşmaları gerekmektedir. Birçok reklam yaptıran firma, reklamın herkese ulaşabilecek bir kitlesel iletişim aracı olduğunu düşünmeden herhangi bir reklamcıya herhangi bir reklam yaptırır. Açık hava reklamları oldukça eski tarihi geçmişe sahip olup, ilk tabela yapımı milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanır.

  • Reklamlar insanlara yön verirler.
  • Şehir içinde ve şehirlerarası yollarda yön-nokta belirtirler.
  • Yaptığınız işi tanımlarlar. Diğer insanlar ne iş yaptığınızı reklamınızdan anlarlar.
  • İnsanlara kolaylık sağlarlar; hava sıcaklığı, zaman gibi bilgi içeren reklamlar şehir hayatı için kolaylıktır.
  • Reklamlar şehri daha güvenli kılar; mağaza önlerini aydınlatan reklamlar, özellikle sokak aydınlatmalarının yetersiz olduğu yerlerde gece insanlara güven verirler.

• Tasarım ve İmaj

Firmanın ne iş yaptığını bir reklamın tasarımında anlatabilmek mümkündür. Reklamın tasarımı firmanın yaptığı işle uyum içinde olmalıdır. Reklamın tasarımında başlıca iki faktör önemlidir: Birincisi, potansiyel müşteri kitlesi kimlerdir ? İkincisi ise, onları mağazaya çekecek olan nedir? Reklam tasarımı; potansiyel müşteri kitlesi ile onların isteklerinin arasına köprü kurmalıdır. Reklam veren firma pazar ve müşteri araştırması yaptıramayabilir. Ancak, müşterisine yaptığı işi doğrudan reklam panosu ile anlatır.

• Reklam Tasarımında Dört Altın Kural

• Görünülebilirlik;

Reklamı çevresindeki şekillerden ayırmayı sağlayacak karakter ve harf-rakam kalitesidir.

• Okunulabilirlik;

Bir reklamda her harfin-karakterin tek tek algılanmasından çok içeriğin algılanması önemlidir. İçerik anlaşılınca her karakter yerine oturur. Okunulabilirlik potansiyel müşteri kitlesine ulaşmada “kritik” bir faktördür. Müşterinin caddede yaya yürüyor veya araçla hareket halinde olmasına göre reklamı “görmesi” ve “okuması” çok temel standartlara dayalıdır.

• Dikkat çekicilik;

Açık hava reklamı belli bir süre sonra göze aşina gelmeye başlar ve bulunduğu çevrenin sıradan bir parçası olur, artık sürekli oradan geçen insanlar için dikkat çekici değildir. Periyodik olarak ( belli zamanlarda ) reklamın bazı küçük elemanlarını değiştirmek onun çekiciliğini korumasını sağlayabilir.

• Karakter;

Bir reklamı diğerlerinden ayıran en önemli özellik onun karakteridir. Karakterini; yazı tipi, rengi ve kullanılan malzeme tanımlar. İyi bir reklamda bu dört temel kural en iyi şekilde vurgulanmış demektir.

Reklamda ne kadar mesaj yer almalı? :

Kesin bir kalıbı olmamakla birlikte; reklam üretici firmaların tecrübeleri ve bilimsel laboratuvar çalışmaları “yedi kelime” esasını getirmişlerdir. Bir reklamın, bir yüzünde, artı-eksi iki kelime olmak üzere yedi kelime reklamın algılanmasında üst sınırdır. Bu sınır insan beyninin algılama ve hatırlama kapasitesinden kaynaklanır.

Reklamın ebatları:

Reklamın büyüklüğü doğrudan firmanın hacmi ile ilişkilidir. Zaten reklamın büyüklüğü firmanın iş hacminin büyümesinde önemli bir etkendir.

Nasıl görürüz? :

Bir reklamın ne kadar büyüklükte olacağına karar verebilmek için öncelikle nasıl gördüğümüzü bilmek gerekir. Göz görür fakat beyin algılar. İşte bu önemli bir ayrımdır. Görsel alanımıza giren herşeyin bilinç altımıza ulaşması mümkün olmayabilir. Algı beyin gözü ile görmektir. Beyin gördüğünde algı gerçekleşmiş olur. Aşina olduğumuz şekiller ve karakterler ilk kez gördüklerimizden daha çabuk algılanır.

• Harflerin Psikolojik Etkisi

Eğim: Dikey çıkıntılı harfler pozitif eğilimle ilişkilendirilirken, aşağı doğru çıkıntılı harfler genel olarak negatif ve depresif hisler verir. Çok az bir açı ile sağa doğru eğimli harfler belirli bir etki uyandırmazken, geri doğru eğim genellikle soğukluk ve hesap hissi, ileri doğru eğim ise pozitif aktif hisler uyandırır. Öne yani sağa doğru harflerde aşırı eğim gerginlik ve hatta korku hissi verir.

Harf kalınlıkları:

İnce harfler; yalın sade rafine bir anlatım sağlar. Kalın dolgun harfler kendine güven hissi verir. Genel kabullenil harfler kalınlaştıkça güçlülük ve baskınlığın arttığı yönündedir.

Espas:

Harf aralarındaki boşluklardır. Bu boşluklar daraldıkça gurup, birliktelik ve koruma hissi verirken araları açık espaslı harfler açık arkadaşça bir doğa sergiler.

Şekil:

Üçgen şekilli harfler enerji, hızlı düşünme etkisi verirken, yuvarlatılmış harfler daha pasif ve yumuşak bir doğa sergiler. Her iki formda da aşırıya gitme; üçgende, sinirlilik-asabilik, yuvarlak hatlarda ise tembellik ve aşırı pasiflik hissi uyandırır.

Büyük ve küçük harf: Reklam sektöründe genel kabulleniş ve kullanım “reklamda büyük harf kullanılır” şeklindedir. Ancak son araştırmalar büyük ve küçük harflerin birlikte kullanımı okunulabilirliği arttırdığını göstermektedir. Tipografik yazı (kitap yazısı) grafiği de bu şekildedir.

• Renk

Reklamın hatırlanmasındaki en önemli unsur renktir.

Renk ve görünülebilirlik:

Bu konuda oldukça çok sayıda ve farklı çalışmalar yapılmış ve hepsinden çıkan sonuç; görünülebilirlik ve okunulabilirlikte en önemli unsurun zemin ve harf renklerinin birbirleri ile kontrast olmaları olarak saptanmıştır. Son çalışmalar turuncu ile beyazın, kırmızı ile yeşilin, mavi ile kırmızının ve siyah ile morun oldukça okunmaz sonuçlar doğurduğunu ve kullanılmaması tavsiye ediliyor.

• Renklerin psikolojisi

Kırmızı:

Eğlenceli, sıcak, aktif, çabukluk, aksiyon ve verimlilik. Fart-Ford zincirleri bu özelliklerden dolayı kırmızıyı tercih ediyorlar.

Sarı:

Sıcak renklerden sarı “hoş geldin atmosferi” oluşturmada avantajlı bir renktir. Yeşil: Yasayan şeyleri, tazeliği, gençlik ve saflığı içerdiğinden yaşamı ve barışı vurgulamada etkendir.

Mavi:

Serinlik, kuralcı, barışçı ve oturaklılık ifade ettiğinden bir firmanın hızlı, aktif ve verimli gibi özelliklerini yansıtmaz ama ağır ve dengeli bir firma imajı yaratmada kullanışlı bir renktir. Sıklıkla bankalar ve büyük kuruluşlar tarafından kullanılır.

Mor:

Lüks, şov, zenginlik gibi ifadeler içerir. Görünülebilirlik faktörü düşüktür. Açık hava reklamlarından ziyade iç mekan uygulamalarında kullanılabilir. Kahverengi: Dünyanın temel renklerindendir, doğallık ve sağlamlık ifade eder. Dikkat çekici bir renk değildir.

Beyaz:

Bati toplumunda masumiyetin sembolü, reklamda temizlik ve saflığı önerir.

  • Yaşlı insanlar daha kolay görebildikleri için maviyi tercih ederler.
  • Erkekler derin-koyu renkleri tercih ederlerken, bayanlar pastel renkleri tercih ederler.
  • Gelir düzeyi düşük kişiler parlak ve canlı renkleri kendilerine yakın bulurken, yüksek gelirli kişiler baskın olmayan nötr renkleri kullanırlar.
  • Çocukların dikkatini parlak renkler çeker. MC Donold’s ın renk tercihi son derece yerindedir.
  • İnsanların favori renkleri arasında kırmızı birinci sıradadır.

Şekil:

Sıra dışı bir şekilde tasarlanmış bir reklamın akılda kalıcılığı, sıradan kalıplar içindeki reklama oranla daha yüksektir.

Aydınlatma:

Reklamın gün ışığındaki etkisini karanlıkta da devam ettirebilmesi için aydınlatması önemlidir. Trafiğin 1/3’ünün hava karanlığında da hareketli olduğu unutulmamalı mümkün olduğunca etkili bir reklam amaçlanıyorsa ışıklı reklam düşünülmelidir.

• Reklam malzemeleri

Temel olarak üç tip reklam malzemesi vardır; Metal, plastik ve ahşap.

Metal:

Sağlamlığın, uzun ömürlülüğün, modern imajın ve yüksek kalitenin istendiği durumlarda kullanılır. İstenilen renge değişik boyama teknikleri ile boyanabilir. Alüminyum, paslanmaz çelik, DKP saç, galvanizli saç gibi alternatifleri vardır.

Plastik:

Plastiklik özelliğinden dolayı çok çeşitli formlar oluşturmada elverişlidir. Işık geçirgenliği ile metalle birlikte kullanıldığında uzun ömürlü reklamlar elde edilir. Renk skalası geniştir. PVC, akrilik, polikarbon, ABS, polisitren, vinyl gibi alternatifleri vardır.

Ahşap:

Doğal görünüm sağlamada mükemmeldir. Natürel ürünler üreten veya pazarlayan bir firma için iyi bir tercihtir. Geniş form kabiliyetinden dolayı plastikten mamul ahşap görünümlü reklam üretmek de mümkündür.

Folyo:

Son yıllarda boya ile reklam yazma tekniğinin yerini almış, üretim hızı yüksek, mükemmel kalitede, kendinden yapışkanlı yazı ve grafik malzemesi.

• Mimari öğe olarak reklam (Mimari Armoni):

Reklamın mimari armonisi onun uygulandığı binanın mimari çizgisi ile tam bir uyum içerisinde olmasıdır. Binanın taşıdığı tanımlayıcı çizgiler reklamın tasarımında yer aldığında kusursuz bir bütünlük ortaya çıkacaktır. Bu bütünlük benzer alıntılarla sağlanabileceği gibi kontrastlar oluşturarak da sağlanabilir. Dolayısı ile reklam tasarımcısı reklam yapılacak olan binanın mimarisine hakim olmalıdır.

• Reklamın maliyeti ne olmalıdır? :

Reklam bir firmanın en kalıcı parçalarından biridir. Ömrünü yapımında kullanılan malzemelerin cinsi, konstrüksiyon sekli ve diğer faktörler belirler. Reklam yaptıracak firma, reklamdan kaç yıllık bir hizmet beklediğine karar vermelidir. Kısa sürede eski ve dökük bir görünüm sergileyen reklam, firması için hiç de iyi bir ayna olmayacaktır. En iyisi, en uzun ömürlüsü, en kalitelisi ama en ucuzu…! Bu şekilde bir reklam herkes tarafından arzulanır ama henüz icat edilmemiştir. Maalesef iyi reklam, iyi fiyatadır. Ancak bu ilk anda göze yüksek gibi gelen fiyat zaman içerisinde kâra dönüşecektir.

 Bakım onarım maliyeti:

Bazı reklam tipleri bakım gerektirmezken bazıları çok dikkat ve bakım gerektirir.

• Bakım onarım kontratları:

Reklam veren ile reklam firması arasında imzalanır. Reklamın periyodik olarak bakımı sağlanır.

• Reklam firması nasıl seçilir? :

Hangi reklam firması ile çalışılacağına karar verebilmek için öncelikle reklam sektörünün iyi tanınması gerekmektedir.

Yeni teknoloji:

Reklam üretiminde yeni teknolojiyi kullanmak, kaliteli ve uzun ömürlü reklamlar üretmede önemli faktördür. Reklamcı firma son teknolojiye yatırım yapmak zorundadır.

• Reklamda AR-GE:

Büyük reklam firmalarının yürütebileceği bir disiplindir. Diğer firmalara örnek ürünler geliştirilir. Sektörün can damarı ve geleceğinin teminatı çalışmalar yapılır.

• Tabela reklam vergileri ne kadardır? :

Vergiler genellikle belediyeden belediyeye, semtten semte değişiklik göstermekle beraber, tabela, ilan yada reklamın bulunduğu konuma, ana artere, ışıklı veya ışıksız olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Similar Posts